รถเข็นสินค้า
TH
EN

ด่านซ้ายเทรล 2019

https://promptforward.com/images/events/projectgall-E00022-1570411173-67.JPG
https://promptforward.com/images/events/projectgall-E00022-1570376063-65.jpg
https://promptforward.com/images/events/projectgall-E00022-1570413717-74.jpg
https://promptforward.com/images/events/projectgall-E00022-1570413816-75.JPG
/ 1
สถานที่จัดงาน : สวนป่าห้วยศอก
วันที่วิ่ง : 10 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประเภทการแข่งขันค่าสมัคร
5 KM0.00 บาท
10 KM0.00 บาท
21 KM0.00 บาท

08 ตุลาคม 2562-09 ตุลาคม 2562

เต็มแล้ว

ด่านซ้ายเทรล 2019

Dansai Trail  2019

ด่านซ้าย เมืองอยู่ดี มีเทรลสนุก

            “เมืองด่านซ้าย” ชุมชนเนิบช้าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลำน้ำเหือง เป็นพรมแดนธรรมชาติ  ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อน ระหว่างหุบเขาบางแห่งเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ เป็นภูมิประเทศที่สวยงาม  1 ในมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป  โอโซนธรรมชาติ อากาศเป็นใจให้ผู้คนที่นี่ คือนวัตกร ที่ออกแบบให้ด่านซ้าย กลายเป็นเมืองที่อยู่อย่างมีอารยธรรม หรือ Universal Design  ที่ได้ร้อยรัดเอาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่แยกกันออกได้ยากจากชุมชนด่านซ้าย

            สวนป่าห้วยศอก คือผลิตผลของความเจริญใจของการใช้ชีวิตท่ามกลางการออกกำลังกายในผืนป่าธรรมชาติ  ที่พลิกฟื้นพื้นที่จากไร่เลื่อนลอย 300 ไร่ ให้กลายเป็นอ้อมกอดป่าอีกครั้ง  ทำให้อาณาบริเวณแห่งนี้ มีภูมิประเทศสลับซับซ้อน ทั้งเนินเขา สูงต่ำ สลับหน้าผา และลำห้วยธรรมชาติ กลายเป็นเส้นทาง Trail ที่พร้อมเปิดออกต้อนรับ นักกีฬาจากสารทิศ  และนี้คือครั้งแรกในรอบ 30 ปี  ที่ผืนป่าแห่งนี้จะเปิดออกเพื่อเป็นสนามทดสอบและพิสูจน์ ความพร้อมของร่างกายว่า การใช้ชีวิตอยู่ ด้วย อาหารดี อากาศดี วัฒนธรรมดี จะทำให้สุขภาพเราดีได้อย่างไรใน “Dan Sai Trail ` 2019”

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ สวนป่าห้วยศอก  ต.โคกงาม  อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประเภทกิจกรรม

1. ระยะทาง 5K

- จะได้รับเบอร์วิ่ง (บิบ) และเหรียญที่ระลึก

- ไม่มีการแข่งขัน

2. ระยะทาง 10K

- จะได้รับเบอร์วิ่ง (บิบ) และเหรียญที่ระลึก

- ถ้วยรางวัล OVERALL อันดับที่ 1-3 แยกชาย-หญิง

3. ระยะทาง 21K

- จะได้รับเบอร์วิ่ง (บิบ) และเหรียญที่ระลึก

- ถ้วยรางวัล OVERALL อันดับที่ 1-3 แยกชาย-หญิง

กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562

ข้อตกลงร่วมกัน

1. นักวิ่งที่จะร่วมแข่งขันระยะ 10K และ 21 K จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือผ่านการวิ่งในระยะนี้มาก่อน

2. อุปกรณ์บังคับสำหรับ 10K และ 21K

   2.1 เป้น้ำหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 1 ลิตร

   2.2 รองเท้าสำหรับวิ่งเทรล

   2.3 ไม้ Trekking Pole

   2.4 โทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งาน

   2.5 ยากันยุง

สั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานด่านซ้ายเทรล 2019

นักวิ่งที่สนใจสั่งเสื้อที่ระลึกราคา 350 บาท สามารถสั่งได้ตามลิงค์นี้ http://bit.ly/2pBKH7h

รายได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้ กลุ่มคนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน

สถานที่และวิธีการรับสมัคร

1. รับสมัครออนไลน์ทาง http://bit.ly/2n6ITlF

2. รับสมัครนอกสถานที่ บ้านชานภู อ.ด่านซ้าย จ.เลย

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

3.1 FACEBOOK : Dansai Trail ด่านซ้ายเทรล

3.2 โทรศัพท์ :   08-1561-7530 ,08-6063-1515

3.3 ตัดปัญหาด้านการรับสมัคร สอบถามได้ที่ Line @promptforward

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านชานภู

13.00-18.00 รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   สวนป่าห้วยศอก

เวลา 05:00 น.  รับเบอร์วิ่ง

เวลา 06:00 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21 กม.

เวลา 06:30 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กม.

เวลา 06:45 น.  ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กม.

เวลา 08:00 น.  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

เวลา 11:00 น.  ปิดกิจกรรม

* ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว

***รายชื่อจะแสดงเฉพาะผู้ที่ทำรายการสำเร็จและได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

BACK TO TOP

กรุณารอสักครู่.....